Forside Baggrund Programmer Teknikken Taleradio

Studie-, besøgs- og postadresse:
Frederikshavn Lokalradio
Sønderjyllands Alle 35
9900 Frederikshavn


Telefon:
98 42 55 42 / 30 42 08 18

Mailadresse:
post@frederikshavnlokalradio.dk

CVR-nr:
26181283

Frederikshavn Lokalradio har sendt ikke-kommerciel lokalradio til Frederikshavn og omegn siden 2. februar 2001.
Vi ønsker at være public access radio, dvs. åben over for lokalsamfundet med let mulighed for at komme til orde.

Radioen finansieres primært via tilskud fra Kulturministeriet samt gennem mindre indtægter fra senderudlejning og redigering af lydfiler.

Radioen har én deltidsansat som står for det administrative og tekniske arbejde, mens de lokale indslag laves af frivillige.

Vi mangler altid frivillige medarbejdere til de lokale indslag så hvis du er interesseret er du meget velkommen til at kontakte os!
Frivillige får dækket udgifter til produktionen (transport, teknik og research) med kr. 400 kroner for hver færdigredigeret udsendelse.
Vi er klar over at det oftest ikke dækker alle den frivilliges udgifter til især transport, men det er, hvad vi har mulighed for at dække.
Du skal selv indberette til SKAT. Ifølge databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse at vi opbevarer dit person- og kontonummer i 5 år.

Tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet.

Bestyrelse:
Arne Nielsen Hansen, Henrik Lyk, Asta Sloth Lyk

Vedtægter
Regnskab 2019