Fakta om radioen

Studie-, besøgs- og postadresse:
Frederikshavn Lokalradio
Sønderjyllands Alle 35
9900 Frederikshavn

Telefon:
98 42 55 42 / 30 42 08 18

Mailadresse:
post@frederikshavnlokalradio.dk

CVR-nr:
26181283

Frederikshavn Lokalradio har sendt ikke-kommerciel lokalradio til Frederikshavn og omegn siden 2. februar 2001. Vi ønsker at være public access radio, dvs. åben over for lokalsamfundet med let mulighed for at komme til orde. Har du eller din forening noget på hjerte som bør sendes i radioen så kontakt formand Arne Hansen på tlf. 30 42 08 18. Hvis indslaget er lokalt vil det typisk blive bragt i vores taleradio om lokale emner.

Radioen finansieres primært via tilskud fra Kulturministeriet samt gennem mindre indtægter fra senderudlejning og redigering af lydfiler. Vi har én deltidsansat som står for det administrative og tekniske arbejde, mens de lokale indslag laves af frivillige.

Vi mangler altid medarbejdere til de lokale indslag så hvis du er interesseret er du meget velkommen til at kontakte os. Frivillige får dækket udgifter til produktionen (transport, teknik og research) med kr. 400 kroner for hver færdigredigeret udsendelse. Vi er klar over at det oftest ikke dækker alle udgifter til især transport, men det er, hvad vi har mulighed for at betale. Du skal selv indberette til SKAT. Ifølge databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse at vi opbevarer dit navn og adresse samt person- og kontonummer i 5 år.

Tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet.

Bestyrelse:
Arne Nielsen Hansen, Henrik Lyk, Asta Sloth Lyk

Vedtægter
Regnskab 2022

Taleradio: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - Ældre