Fakta om radioen

Bemærk: På grund af dødsfald har radioen ny formand og ny adresse.

Postadresse:
Frederikshavn Lokalradio
c/o Susanne Lynch Donvild
Gåsevej 14
9300 Sæby

Mailadresse:
post@frederikshavnlokalradio.dk

CVR-nr:
26181283

Frederikshavn Lokalradio har sendt ikke-kommerciel lokalradio til Frederikshavn og omegn siden 2. februar 2001. Vi ønsker at være public access radio, dvs. åben over for lokalsamfundet med let mulighed for at komme til orde. Har du eller din forening noget på hjerte som bør sendes i radioen så kontakt os per email. Hvis indslaget er lokalt vil det typisk blive bragt i “Lokal Dialog” som er vores ugentlige taleradio om lokale emner.

Radioen finansieres primært via tilskud fra Kulturministeriet samt gennem mindre indtægter fra senderudlejning og redigering af lydfiler. Vi har én deltidsansat som klarer det administrative og tekniske arbejde, herunder redigering og sikring af at vi hver uge sender de i sendetilladelsen krævede udsendelser.

I radioens første år havde vi mange frivillige, men specielt siden corona-tiden har vi manglet lokale ildsjæle til at lave de lokale indslag. Så hvis du er interesseret er du meget velkommen til at kontakte os. Udover at det i sig selv er givende og spændende at tale med lokale mennesker med noget på hjerte, så får man som frivillig dækket udgifter til produktionen (transport, teknik og research) med kr. 400 kroner for hver færdigredigeret udsendelse. Vi er klar over at det oftest ikke dækker alle udgifter til især transport, men det er, hvad der er mulighed for at betale, og så regner vi med at lysten driver værket. Ifølge databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse at vi opbevarer frivilliges navn og adresse samt person- og kontonummer i 5 år, samt at du selv skal indberette til Skat.

Tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet.

Bestyrelse:
Susanne Lynch Donvild, Henrik Lyk, Asta Sloth Lyk

Vedtægter
Regnskab 2023
Referat generalforsamling 2024
Referat ekstraordinær generalforsamling 2024

Taleradio: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - Ældre